Kleurrijke Types in communicatie

kleurrijke typesKleurrijke types brengt gedragsvoorkeuren in beeld. Het systeem gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

De basis van deze aanpak wordt gevormd door een eenvoudig model, zoals hieronder wordt weergegeven. Het model werkt met vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken. Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie en communicatie te vergroten.

De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in. Aan de hand hiervan wordt een Kleurrijke types profiel opgesteld.

Kleurrijke Types wordt ingezet bij coaching en in trainingen. Ook kan het als maatwerk worden gegeven aan een team of een groep vrienden. Voor meer informatie of om een offerte aan te vragen kunt u contact opnemen met Carin Leenders, trainer en coach bij Shintai.